Vacature Directeur Behandelzaken Wijkgerichte psychiatrie

Directeur Behandelzaken Wijkgerichte psychiatrie in Leiden

Jij bent de strategische leider en netwerker die we nodig hebben. Gedreven door inhoud en ambitie, vol vernieuwingskracht, nieuwsgierigheid en verbindend vermogen.

Welke uitdaging ga je aan?

Met jouw enthousiasme, visie, daadkracht ben je als geen ander in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de strategische koers van GGZ Rivierduinen binnen een sector in transitie. Daarnaast sta je vanuit je inhoudelijke expertise aan de lat om zorginhoudelijke ontwikkelingen te vertalen naar nieuwe werkwijzen en zorginnovaties. Deze verwachtingen sluiten naadloos aan bij jouw ambitie om een leidende rol te hebben in het binden en boeien van onze zorgprofessionals, het aangaan en bestendigen van samenwerkingsrelaties met in- en externe zorgpartners en te zorgen voor de beschikbaarheid van onze specialistische zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Om de toegankelijkheid van betaalbaarheid van onze geestelijke gezondheidszorg mogelijk te maken. Nu en in de toekomst.
Met de directeur algemene zaken draag je integrale verantwoordelijkheid voor de aansturing van de FACT teams en vorm je een goed op elkaar ingespeeld duo. Het is belangrijk dat er multidisciplinair wordt samengewerkt en je elkaar kennis en kunde benut in de uitoefening van je werk. De focus van de directeur behandelzaken ligt op het behandelinhoudelijke beleid, terwijl de directeur algemene zaken zich primair richt op de bedrijfsvoering. Je rapporteert aan de raad van bestuur, maakt deel uit van het directieoverleg van GGZ Rivierduinen en levert vanuit deze rol een belangrijke bijdrage aan het totale concernbeleid van GGZ Rivierduinen. Je werk als directeur combineer je met uren als regiebehandelaar in de Wijkgerichte Psychiatrie.

Dit doe je door:

 • Samen met de raad van bestuur en je collega-directeuren ben je verantwoordelijk voor de strategische en tactische ontwikkeling van GGZ Rivierduinen en draag je bij aan de realisatie van de doelstellingen van jouw zorgfunctie.
 • In nauwe samenwerking met de Directeur Algemene Zaken Wijkgerichte Psychiatrie deel je integrale verantwoordelijkheid voor zowel het zorginhoudelijke als bedrijfsmatige functioneren van de zorgfunctie, waarbij jullie een goed op elkaar ingespeeld team vormen.
 • Je aanpak is voortdurend gericht op het creëren van onderling vertrouwen, het bevorderen van teamspirit en het creëren van een inspirerende werkomgeving waarin prettig samenwerken centraal staat.

De uitdagingen aan te gaan waar we voor staan, zoals wachtlijsten, de arbeidsmarkt, veranderende wet- en regelgeving en financiële vraagstukken, vragen voortdurend om de integratie van behandelinhoudelijke en bedrijfsmatige doelstellingen.

Samen met je collega directeuren ben je het gezicht naar buiten voor de organisatie. Je bent zowel intern als extern gespreks- en sparringpartner om vorm te geven aan de uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) beleid en de invulling die Rivierduinen hier aan geeft.

Bovendien, neem je het voortouw in organisatie brede stuur- en projectgroepen die zich richten op diverse projectopdrachten. Hierbij ben jij degene die de koers bepaalt en leidt.

Wie ben jij?

Als directeur behandelzaken ben je een gedreven en verbindende regiebehandelaar met aanzienlijke ervaring binnen de GGZ. Je hebt een brede interesse in actuele externe ontwikkelingen en beschikt over een visie op hoe de GGZ zich toekomstbestendig zou kunnen organiseren. Wat jou onderscheidt, is je vermogen om deze visie om te zetten in beleid en concrete organisatorische stappen.

Je bent niet alleen visionair, maar ook een enthousiasmerende leider die in staat is om mensen mee te nemen in veranderingen. Daarbij ben je daadkrachtig en besluitvaardig, wat je combineert met een prettige zakelijke benadering. Jouw toegankelijke en zichtbare aanwezigheid maakt dat mensen met jou kunnen schakelen en zaken in het juiste perspectief kunnen plaatsen. 

Bovendien, ben je een collega met een gezonde dosis humor en heb je gevoel voor sfeer, wat de werkomgeving nog aangenamer maakt.


Verder beschik je over;

 • Een BIG-registratie als Psychiater, Klinisch Psycholoog, Verpleegkundig Specialist of GZ Psycholoog. Gezien de opdrachten die binnen de zorgfunctie liggen, en de samenstelling van het directieteam, wordt voorkeur gegeven aan een Psychiater of KP psycholoog.

Wat krijg je van GGZ Rivierduinen?

 • Een veelzijdige, uitdagende en strategische positie bij een ambitieuze organisatie;
 • Een fulltime dienstverband en salariëring conform CAO GGZ met een salaris passend bij de functie, alsmede een passende reis- en onkostenvergoeding;
 • Een jaarcontract conform de CAO GGZ, met de intentie dit na een jaar om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd;
 • Een eindejaarsuitkering 8,33% van het bruto jaarsalaris & 8% vakantietoeslag;
 • Een pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld voor de aankoop van een elektrische fiets of het kopen van extra verlofdagen);
 • Keuze uit twee aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekeringen;
 • Jaarlijks een balansbudget van maximaal €500,- voor persoonlijke ontwikkeling, extra verlofuren of uit te betalen als bruto loon;
 • Een levensfasebudget naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren.

GGZ Rivierduinen

GGZ Rivierduinen biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Wij bieden de zorg vanuit huis als het kan, klinisch als het moet. GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en beschikt over een TOPGGZ-afdeling voor de behandeling van mensen met eetstoornissen. Onze professionele en deskundige medewerkers vinden het belangrijk herstelgerichte zorg op persoonlijk, maatschappelijk en klinisch gebied, te verlenen op een persoonlijke en betrokken wijze. Samenwerking met familie en naasten is daarbij essentieel. De behandeling en begeleiding wordt gerealiseerd door ca. 2.100 medewerkers. De totale omzet in 2022 is circa €188 miljoen.

De wijkteams van GGZ Rivierduinen zijn er voor onze cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening die problemen ervaren om meerdere levensgebieden. Deze F-ACT gecertificeerde wijkteams (16) met circa 350 medewerkers, bieden ondersteuning en behandeling zoveel als op dat moment nodig is en op de plaats waar de cliënt wil werken aan zijn herstel, in de wijk, op straat, of thuis. Naast deze F-ACT-teams zijn er vroeg interventie psychose teams in de regio actief. De multidisciplinaire teams zijn gericht op zowel klinisch-, maatschappelijk- en persoonlijk herstel. Er wordt intensief samengewerkt met andere netwerkpartners binnen het sociaal domein alsmede met de andere organisatie onderdelen van GGZ Rivierduinen. Het Managementteam bestaat uit vier managers algemene zaken en vier managers behandelzaken.

Onze missie

Ons werk begint bij begrip. Begrip voor het feit dat het leven niet altijd eenvoudig is, maar net zo kleurrijk en complex als mensen. Dat maakt iedereen bijzonder en niemand anders dan normaal. Wij zijn een plek waar kwetsbaarheid de kans krijgt en kracht kan groeien.

Bij GGZ Rivierduinen zetten we ons in voor mensgerichte en herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg. Onze missie begint met begrip voor de complexiteit van het leven en de diversiteit van mensen. We streven naar maatschappelijke acceptatie en ondersteuning van mentale gezondheidsproblemen. Onze aanpak is gericht op effectiviteit, met de nadruk op menswaardige zorg, waarbij diagnostisering en behandeling hulpmiddelen zijn en geen einddoelen op zich. We erkennen de rol van de naaste omgeving in het herstelproces en richten ons op complexe problematiek, met de belofte om dichtbij en bereikbaar te blijven voor onze patiënten. Onze organisatie is dynamisch, gericht op ontwikkeling en herstelgericht werken, en we streven naar sterke samenwerkingsverbanden met partners in de zorgsector, gebaseerd op vertrouwen en kennisdeling.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met één van de bestuursleden, bereikbaar via het bestuurssecretariaat (Daniëlle van Rijn 06 10954178/ d.vanrijn@rivierduinen.nl)

Reageer vóór 6 november, de selectiegesprekken worden gepland in week 46 en 47. De datum voor het eerste gesprek is 13 november, we willen je vragen hier rekening mee te houden. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Goed om te weten; onze sollicitatieprocedure omvat een referentiecheck en bij indiensttreding vragen we om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).Functie:Directeur zorg
Startdatum:06-10-2023
Ervaring:Directie
Educatielevel:WO
Contracttype:Vast
Salaris:5649 – 9872
Uren per week:32 – 36

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met GGZ Rivierduinen via d.vanrijn@rivierduinen.nl of 06 10954178. Of bezoek hun website https://rivierduinen.recruitee.com/.

Deel de vacature:

Redactie Katwijkkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de katwijkkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Katwijk
 2. Directeur Behandelzaken Wijkgerichte psychiatrie GGZ Rivierduinen 06-10-2023

Bekijk ook andere vacatures